Regler for fangstrapporter, lodtrækningspræmier og Storfangerkonkurrencen.

Regler for tilmelding til fangstrapportkonkurrencen (lodtrækning af grejpræmier):
Hver måned bliver der trukket lod mellem alle fangstrapporter om et antal præmier bestående af endegrej eller tilbehør fra en eller flere sponsorer:

I 2021 er det igen Savagegear og Danish Lures som er vores sponsorer til fangstrapportkonkurrencen.

• For at deltage i lodtrækningen om grejpræmier og i Storfangerkonkurrencen er der en række formalia, der skal være i orden, når du ønsker at tilmelde en fangst via klubbens hjemmeside.
• Indledningsvis skal du logge på hjemmesiden med din adgangskode og derefter gå ind under fangster og opret fangst.
• Efterfølgende fremkommer der en række felter, der alle skal være udfyldt (Fisk, Båd, Klub, Hav, Metode, Dato, Vægt, Længde, Type, Navn, Dato og slutteligt et felt, hvor man altid skal huske at vedhæfte et foto af fangsten).
• Hvis du ønsker at tilmelde fisken til storfangerkonkurrencen skal du ud over ovenstående formalia tage højde for, at du mod forlangende og i tvivlstilfælde, skal kunne fremvise et foto af fisken sammen med et målebånd, der kan medvirke til at dokumentere fiskens størrelse og længde.
• Såfremt ovennævnte formalia ikke bliver overholdt, vil den aktuelle fangst blive diskvalificeret fra de nævnte konkurrencer.
• Du kan kun indsende 1 fangstrapport for hver art pr. dag.
• For hver indsendt fangstrapport kan du være heldig at blive udtrukket op til 3 gange på samme fangstrapport
• Der kan dog maximalt vindes 5 stk. endegrej pr. måned, pr. medlemsnummer, uanset, hvor mange fangstrapporter, der indsendes.
• Din fangstrapport skal være os i hænde senest 1 måned efter fangstdatoen.
• Fangster, der er fanget i december måned og som er kvalificeret til at deltage i Storfangerkonkurrencen, skal være indrapporteret senest d. 31.12.
• Øvrige fangstrapporter fra december måned skal være rapporteret senest 15 dage efter nytår.
• Du skal taste din rapport direkte via vores hjemmeside.

Har du ikke selv adgang til en pc, er du velkommen til at benytte klubbens pc, på klubaftener, der afholdes om mandagen.
Når vi har modtaget alle fangstrapporter (1 måned efter sidste måneds udløb) bliver der trukket lod blandt de indsendte fangstrapporter fra den forrige måned og vinderne offentliggøres på hjemmesiden under lodtrækninger, ligesom der vil ligge en liste over vinderne i mappen i præmieskabet i klubhuset.
Lodtrækningspræmier skal senest være afhentet ved den årlige generalforsamling.
Uafhentede lodtræknings præmier tilfalder præmien klubben, som anvender præmierne til andet formål.

Storfangerkonkurrencen (års- og artskonkurrence):

Hvert år afholdes der løbende en Storfangerkonkurrence, hvor der konkurreres i at blive årets Storfanger med flest antal samlede point og om at fange de største fisk i de forskellige arter.

Der konkurreres i flg. arter: 1. Havørred
 2. Laks
 3. Torsk
 4. Sej
 5. Lubbe
 6. Lange
 7. Havkat
 8. Ising
 9. Rødspætte
 10. Skrubbe
 11. Pighvar
 12. Slethvar
 13. Hornfisk
 14. Makrel
 15. Hvilling
 16. Grå knurhane
 17. Rød knurhane
 18. Gedde
 19. Aborre
 20. Sandart
 • Regnbue er udgået i storfangerkonkurrencen fra 2018, men kan fortsat deltage i lodtrækning blandt indsendte fangstrapporter.
 • Grå og Rød Knurhane er nye arter i storfangerkonkurrencen fra 2018. (Bemærk venligst at en Rød Knurhane har et tydeligt kendetegn, idet den har blå finnespidser).
Point beregnes som følger: De 10 største fisk af en art giver point således at største fisk giver 10 point, næststørste 9 point osv.

Du kan kun deltage med 1 fisk af hver art. Fanger du en fisk, der er større end den fisk, som du tidligere har tilmeldt listen, udgår denne og erstattes med den nye og største fisk automatisk.

Storfangeren, er den der pr. 31/12 har flest point fra alle arter tilsammen.
Præmierne vælges af den siddende bestyrelse og kan variere fra år til år.

Der gives præmie til nr. 1, 2 og 3 i Storfangerkonkurrencen og værdien af førstepræmien er ca. 2500,- kr.

Der ud over er der præmie til alle, der ligger nr. 1 i hver art d. 31/12, når konkurrencen afsluttes.

Man skal selv være til stede ved præmieuddelingen på den årlige generalforsamling for at kunne modtage præmien, eller der sendes et andet medlem med en skriftlig fuldmagt, der kan modtage præmien.
Såfremt ovennævnte ikke er overholdt tilfalder præmien klubben, som anvender præmien til andet formål.

Tilmelding til Storfangerkonkurrencen sker ved afkrydsning under rubrikken (Type) i forbindelse med udfærdigelse af fangstrapport.

Flg. regler er gældende for tilmelding af fangster til Storfangerkonkurrencen:
 • Fisken skal være fanget fra båd udgået fra dansk havn (flyderinge og lignende betragtes i denne sammenhæng ikke som en båd)
 • I ferskvand skal fisken være fanget fra båd i danske vande, hvor fiskeretten som minimum er offentlig tilgængelig eller, hvor fiskeretten er delt mellem flere lystfiskerforeninger, altså ikke private konsortievande.
 • Din fangstrapport er korrekt og helt udfyldt
 • Din fangstrapport skal altid vedhæftes et foto af fangsten
 • Du skal, mod forlangende og i tvivlstilfælde, kunne fremvise et foto af fisken sammen med et målebånd, der kan medvirke til at dokumentere fiskens størrelse og længde.
 • Fisken skal være fanget på lystfiskergrej og være kroget foran gællerne
 • Fisken er din største af en af de i konkurrencen gældende arter og større end den, der i forvejen er nr. 10 i arten
 • Såfremt ovennævnte formalia ikke bliver overholdt, vil den aktuelle fangst blive diskvalificeret fra konkurrencen.

Opdateret januar 2021.
På bestyrelsens vegne 
Bent Hytholm

 

Vi bruger cookies på Smaabaadsklub.dkPå Smaabaadsklub.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Smaabaadsklub.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer